vien

Ngoài hội thảo cho đối tượng là sinh viên, Trung tâm Học liệu cũng đã mời chuyên gia Jay Hartwell làm diễn giả chương trình hội thảo cho các đối tượng là giảng viên, cán bộ thư viện Trung tâm Học liệu và thư viện các trường đại học vùng ĐBSCL vào ngày 27-29/11/2013. Chủ đề được trình bày trong hội thảo gồm:

  • Phương tiện truyền thông: Chiến lược quan hệ công chúng
  • Cách giải quyết khủng hoảng truyền thông
  • Cách sử dụng điện thoại di động để tạo video và sử dụng phần mềm iMovie hoặc Movavi để chỉnh sửa nhanh trên trang web.

Hội thảo với sự tham dự của 35 viên chức TTHL và giảng viên, chuyên viên các khoa, phòng ban trong trường ĐHCT, và 03 chuyên viên đến từ Văn phòng Báo tuổi trẻ Cần Thơ, Công an quận Cái Răng và công ty CP CKS – Du lịch Cần Thơ.

Pin It