vien

Hội thảo “Báo chí và Truyền thông” được tổ chức vào ngày 25-26/11/2013, do chương trình học giả Fulbright tài trợ, chuyên gia Jay Hartwell đến từ trường đại học tổng hợp Hawaii trình bày gồm các nội dung:

  • Học trải nghiệm thông qua truyền thông
  • Tạo lập tài liệu quá khứ cho tương lai
  • Cách xây dựng một tờ báo/ tạp chí trường học

 

Hội thảo mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực với sự tham dự của 72 sinh viên chuyên ngành ngữ văn, thông tin học - Khoa KHXH thuộc Khoa Sư phạm Trường ĐHCT và 01 chuyên viên thuộc Văn phòng Báo tuổi trẻ Cần Thơ.

Pin It