vien

Hội nghị thường niên mạng lưới thư viện trực tuyến các trường đại học ĐNA (AUNILO) do Trung tâm Học liệu đăng cai tổ chức từ ngày 2-5/7/2018. Hội nghị có 51 người đến từ nhiều thư viện khác nhau thuộc khu vực ĐNA (từ 9 nước) tham dự. Trong khuôn khổ “Hội nghị Thường niên Mạng lưới Thư viện trực tuyến các Trường Đại học Đông Nam Á (AUNILO), TTHL phối hợp với công ty IES-iGroup mời Ts. Wong Woei Fuh – chuyên gia cố vấn cấp cao về các giải pháp Giáo dục nghiên cứu và Quản lý thông tin tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo thư viện với chủ đề “Xu hướng học thuật số trong thư viện học thuật” dành cho các thành viên của AUNILO và các lãnh đạo thư viện với sự của 65 thành viên.

Pin It