vien

Ngày 14-15/3/2019, cô Yamaura Kimiyo từ trường Đại học Nagasaki đến TTHL trao đổi việc trao nhận sách tài trợ từ thư viện trường và hướng hợp tác giữa hai thư viện.

Pin It