vien

            Góc thông tin ASEAN, được xây dựng tại tầng 1, Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ. Góc ASEAN trong các trường đại học (giai đoạn 1) là một chương trình thí điểm nhằm thiết lập các trung tâm thông tin trong thư viện của các cơ sở giáo dục đại học thuộc các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS). Mục đích thiết lập Góc nhằm thực hiện tầm nhìn ASEAN đến 2025 và kế hoạch tổng thể Truyền thông ASEA II về tăng cường khả năng tiếp cận tri thức ASEAN trong cộng đồng. Góc ASEAN cung cấp nguồn thông tin chính thức về ASEAN thông qua các bộ sưu tập tài nguyên đa phương tiện: sách, bản đồ, thông tin kỹ thuật số, hướng dẫn ngôn ngữ, đồ họa thông tin, tạp chí định kỳ (như tạp chí ASEAN), báo cáo, thống kê, v.v. với các chủ đề về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội.  Góc ASEAN đóng vai trò là trung tâm kiến ​​thức cho sinh viên và học giả. Đồng thời thúc đẩy hơn nữa nhận thức và bản sắc ASEAN, nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về các tổ chức văn hóa khác trong ASEAN. Chương trình này cũng dựa trên các chương trình ​​trước đây của Ủy ban Văn hóa và Thông tin Asean (COCI) nhằm thực hiện Góc ASEAN trong Bảo tàng Quốc gia của các quốc gia thuộc thành viên ASEAN để kỷ niệm 40 năm ASEAN và góc điện tử ASEAN năm 2007.

            Mục tiêu của dự án này là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và phù hợp về sự phát triển của Asean và các quốc gia thành viên ASEAN; tăng cường sự sẵn có của các nguồn tài nguyên đa phương tiện đáng tin cậy về ASEAN cho các nghiên cứu; kết nối giao lưu cộng đồng, sự hiểu biết và tôn trọng giữa các dân tộc ASEAN (đặc biệt là giới trẻ).

            Từ những nỗ lực chung, góc ASEAN được thành lập tại 10 trường đại học thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN thông qua mạng lưới các Thư viện của AUN (AUNILO). Sinh viên, đội ngũ viên chức trường đại học và công chúng được tiếp cận thông tin về các các chương trình ​​và chính sách của ASEAN. Khách tham quan góc ASEAN hiểu rõ hơn về ASEAN và cộng đồng ASEAN.

            Trong giai đoạn đầu thiết lập, góc ASEAN tại Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ được chọn trong mạng lưới các trường đại học ASEAN (AMS - mỗi một quốc gia thành viên ASEAN/ một trường đại học) bởi các Thư viện của AUN (AUNILO). Sau đó, giai đoạn tiếp theo có thể mở rộng góc ASEAN cho các tổ chức bên ngoài AUN và cũng để thiết lập một trang thông tin về sự phát triển của ASEAN trên trang web hiện có của mỗi trường đại học.

            Góc ASEAN tại Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ bao gồm không gian học tập, máy tính kết nối internet truy cập tìm kiếm các nguồn tài nguyên thông tin học tập và kệ sách với gần 100 tài liệu giới thiệu về văn hóa, lịch sử, địa lý, giáo dục các nước ASEAN, sẵn sàng phục vụ cho tất cả bạn đọc sử dụng Trung tân Học liệu.

            Một vài hình ảnh góc ASEAN tại Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ

 

Pin It