vien

Ngày 19/6/2019, kỷ niệm 1 năm thành lập Điểm hẹn Hoa Kỳ - American Hangout tại Trung tâm Học liệu. Thành phần tham dự gồm Ban Giám hiệu trường Đại học Cần Thơ, toàn thể viên chức Trung tâm Học liệu và đoàn khách từ Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ gồm:
- Bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ
- Anh Mathew Ference, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, LSQ Hoa Kỳ
- Anh Den Hoopingarner, Tùy viên báo chí, LSQ Hoa Kỳ
- Trần Hoàng Gia, Trợ lý Trung tâm Hoa Kỳ
- Trần Khánh Trang, Trợ lý Trung tâm Hoa Kỳ
- Lê Thị Kim Muôn, Trợ lý Văn Hóa
Cũng nhân dịp này, Trung tâm Học liệu phối hợp với Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo cho cán bộ thư viện các trường Đại học với chủ đề “Nâng cao kiến thức truyền thông và nhận định thông tin sai lệch” (Media literacy and Disinformation) và “Thư viện không chỉ có sách?” (Libraries are more than just books?), do ông Den Hoopingarner - Tùy viên Báo chí - Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp.HCM trình bày.

Một số hình ảnh sự kiện:

Pin It