vien

Ngày 13/02/2023, Trung tâm Học liệu đã tiếp đoàn khách Khoa Thông tin - Thư viện Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM do TS. Cao Thanh Phước, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Thông tin - Thư viện làm trưởng đoàn, cùng đi có TS Huỳnh Mẫn Đạt, giảng viên Khoa Thông tin - Thư viện và 03 học viên Sau đại học của Khoa Thông tin - Thư viện cùng tham gia. Tiếp đoàn có Ban Giám đốc Trung tâm Học liệu và các Tổ trưởng chuyên môn.

Mục đích của chuyến tham quan, nhằm khảo sát thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm Học liệu về mô hình tổ chức của Trung tâm Học liệu và hoạt động hệ thống thư viện Trường Đại học Cần Thơ, công tác phục vụ cho kiểm định chất lượng, liên kết, chia sẻ tài liệu, cơ sở dữ liệu với các trường đại học trong nước và quốc tế, hướng dẫn cho sinh viên sử dụng thư viện, hướng dẫn sinh viên ngành Thông tin Thư viện thực tập, tạo môi trường làm việc thực tế cho sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Hình lưu niệm.

Pin It