vien

Ngày 19/4/ 2021, Trung tâm Học liệu tổ chức hoạt động đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng anh. Diễn giả Hồ Phương Thùy, giảng viên Khoa ngoại ngữ cùng với hơn 30 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đã có những trao đổi thú vị về tác phẩm “A letter from Thomas Jefferson to his daughter” của Thomas Jefferson

Hình ảnh hoạt động của hoạt động Đọc và thảo luận sách

Pin It