vien

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với hai tác phẩm "The gift of Magi" của O'Henry và "A Clean, Well-Lighted Place" của Emest Hemingway

Pin It