vien

Ngày 7/5/2021, Trung tâm Học liệu tổ chức hoạt động đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ với hai tác phẩm “The Gift of the Magi” của O. Henry và tác phẩm “A Clean, Well-Lighted Place” của tác giả Ernest Hemingway. Diễn giả Nguyễn Thị Nguyên Tuyết và các bạn sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đã có những trao đổi thú vị về hai tác phẩm này.


Hình ảnh hoạt động của hoạt động Đọc và thảo luận sách

Pin It