vien

Ngày 14/4/2022, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh, giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng với 65 sinh viên trường Đại học Cần Thơ đọc và thảo luận tác phẩm "The call of the Wild" của tác giả Jack London. "The call of the Wild" được xem là tác phẩm hay nhất của Jack London.


Hình ảnh hoạt động của hoạt động Đọc và thảo luận sách

Pin It