vien

Ngày 27 tháng 11 năm 2020. Trung tâm Học liệu tổ chức hoạt động “Đọc và thảo luận sách” bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với hai tác phẩm "How to be happy at work" của tác giả Annie McKee; "Leadership presence: Emotional intelligence" của tác giả Amy Jen Su, et al. Diễn giả Hồ Phương Thùy, giảng viên Khoa ngoại ngữ cùng với hơn 40 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đã có những trao đổi thú vị về hai tác phẩm này.
Hình ảnh hoạt động của hoạt động Đọc và thảo luận sách:

 

Pin It