vien

Ngày 9/9/2022, Ths Nguyễn Thị Nguyên Tuyết, giảng viên Khoa Ngoại Ngữ, tham gia chương trình Đọc và thảo luận sách cùng 45 sinh viên trường Đại học Cần Thơ.

Hình ảnh buổi đọc sách

Pin It