Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận tác phẩm "Ngàn cánh hạc" và "Xứ tuyết" của tác giả Kawabata Yasunari

Ngày 7/5/2021, Trung tâm Học liệu tổ chức hoạt động đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ với hai tác phẩm “The Gift of the Magi” của O. Henry và tác phẩm “A Clean, Well-Lighted Place” của tác giả Ernest Hemingway. Diễn giả Nguyễn Thị Nguyên Tuyết và các bạn sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đã có những trao đổi thú vị về hai tác phẩm này.


Hình ảnh hoạt động của hoạt động Đọc và thảo luận sách

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với hai tác phẩm "The gift of Magi" của O'Henry và "A Clean, Well-Lighted Place" của Emest Hemingway

Ngày 19/4/ 2021, Trung tâm Học liệu tổ chức hoạt động đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng anh. Diễn giả Hồ Phương Thùy, giảng viên Khoa ngoại ngữ cùng với hơn 30 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đã có những trao đổi thú vị về tác phẩm “A letter from Thomas Jefferson to his daughter” của Thomas Jefferson

Hình ảnh hoạt động của hoạt động Đọc và thảo luận sách