vien

     Ngày 26/4/2022, Trung tâm Học liệu tổ chức hội thảo chuyên đề “Vai trò thư viện đại học trong bảo đảm chất lượng giáo dục”. Diễn giả Đào Phong Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng đã chia sẻ với khoảng 50 người tham dự là đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kiểm định và thư viện các trường Đại học FPT, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Đại học Y – Dược Cần thơ, Đại học Đồng Tháp.

     Diễn giả trình bày về chất lượng thư viện, xu thế thư viện trường đại học, vai trò thư viện trong kiểm định chất lượng AUN-QA; chia sẻ kinh nghiệm đánh giá/kiểm định chất lượng thư viện trường đại học. Đồng thời, diễn giả giới thiệu người tham dự các tiêu chí kiểm định chất lượng AUN-QA liên quan thư viện trường đại học; chuẩn bị được các nội dung giúp đáp ứng yêu cầu đánh giá/ kiểm định chất lượng thư viện; lập kế hoạch giúp đón nhận xu thế thư viện trường đại học trong bối cảnh mới. Tại hội thảo diễn giả đã giải đáp một số câu hỏi của người tham dự về kiểm định chất lượng giáo dục…

     Thông qua các hội thảo chuyên đề, giúp thư viện đại học hiểu về vai trò của thư viện trong bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Từ đó cải tiến, nâng cao chất lượng bộ sưu tập tài nguyên thông tin học thuật; cán bộ thư viện phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

     Hình ảnh buổi hội thảo chuyên đề

 

Pin It