vien

         Ngày 20/4/2022, Trung tâm Học liệu tổ chức hội thảo “Tiếp thị truyền thông xã hội trong thư viện – xu thế tất yếu của thư viện Việt Nam hiện đại”.

         Diễn giả Trần Hoàng Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (The Center of Business Studies and Assistance – BSA) đã chia sẻ cùng với gần 40 viên chức thư viện và sinh viên trường Đại học Cần Thơ.

         Theo diễn giả, truyền thông ngày nay đã có nhiều thay đổi từ sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng ta phân tích sự kiện ngoài đời qua góc nhìn học thuật – SWOT, tạo xu hướng tranh luận, lưu ý những mối quan tâm và quan trọng cần biết chúng ta muốn gì. Cần xây dựng hệ thống dữ liệu lớn (Big data) giúp người đọc tiếp cận kiến thức hàn lâm và ứng dụng trong cuộc sống. Đặc biệt, chúng ta cần nhìn thấy xu hướng, đối chiếu định hướng phát triển

         Thư viện cần xây dựng hệ thống dữ liệu lớn, ứng dụng phương tiện đa truyền thông, xây dựng mô hình Media team tương tác, định vị các giá trị thay đổi.  

         Hình ảnh của buổi hội thảo

 

Pin It