Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với hai tác phẩm "The gift of Magi" của O'Henry và "A Clean, Well-Lighted Place" của Emest Hemingway

Ngày 19/4/ 2021, Trung tâm Học liệu tổ chức hoạt động đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng anh. Diễn giả Hồ Phương Thùy, giảng viên Khoa ngoại ngữ cùng với hơn 30 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đã có những trao đổi thú vị về tác phẩm “A letter from Thomas Jefferson to his daughter” của Thomas Jefferson

Hình ảnh hoạt động của hoạt động Đọc và thảo luận sách

Thân mời các bạn sinh viên đến Điểm hẹn Hoa Kỳ - tầng 3 Trung tâm Học liệu tham dự chương trình giao lưu, đố vui về ngày trái đất cùng Cô Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ và đoàn tham dự từ Lãnh sự Quán, vào lúc 10h30 - 11h30 ngày 23/4/2021.

 

Chương trình có quà tặng đến các bạn tham gia!

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với tác phẩm "A letter from Thomas Jefferson to his daughter" của Thomas Jeffrson