Thân mời các bạn sinh viên đến tham dự chương trình chiếu phim - học tiếng Anh miễn phí tại tầng 4, Trung tâm Học liệu lúc 14h ngày 13/12/2020 với diễn giả, người hướng dẫn: Ts. Châu Thiện Hiệp - Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ.

Ngày 27 tháng 11 năm 2020. Trung tâm Học liệu tổ chức hoạt động “Đọc và thảo luận sách” bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với hai tác phẩm "How to be happy at work" của tác giả Annie McKee; "Leadership presence: Emotional intelligence" của tác giả Amy Jen Su, et al. Diễn giả Hồ Phương Thùy, giảng viên Khoa ngoại ngữ cùng với hơn 40 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đã có những trao đổi thú vị về hai tác phẩm này.
Hình ảnh hoạt động của hoạt động Đọc và thảo luận sách:

 

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Học liệu đã tổ chức “Đọc và thảo luận sách” bằng ngôn ngữ tiếng anh. Diễn giả Thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyên Tuyết và hơn 40 sinh viên đã thảo luận tác phẩm “Desiree's Baby” của Kate Chopin - Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Hoa Kì

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với tiểu thuyết lịch sử “The Scarlet Letter” của tác giả Nathaniel Hawthorne