vien

THÔNG BÁO

(V/v mở cửa phục vụ)

 

Căn cứ thông báo số 250/ĐHCT - KHTH ngày 18/02/2021 của trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Học liệu mở cửa phục vụ từ ngày 22/02/202, thời gian phục vụ từ 7h30 đến 17h, từ thứ hai đến thứ bảy.

1.    Trong thời gian trường triển khai học tập không tập trung, tài liệu mượn có hạn trả vào thời gian này không tính trễ hạn (đến khi có thông báo mới).
2.    Trong thời gian này, Bạn đọc có thể trả tài liệu tại thùng trả sách 24/24.

Lưu ý:  Khi vào Trung tâm Học liệu bạn đọc vui lòng mang khẩu trang và thực hiện theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Trân trọng.

 

                                                                                    Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2021

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Pin It