vien

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ Tết Nguyên Đán 2021)

 

1. Ngưng phục vụ ngày thứ bảy, 06/02/2021

Lý do: hút bụi, vệ sinh hệ thống máy tính và khu vực học tập của bạn đọc.

2. Nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021.

Phục vụ trở lại ngày 22/02/2021. (Thông báo số 65/ĐHCT - KHTH ngày 14/01/2021 của trường Đại học Cần Thơ)

3. Tài liệu mượn quá hạn được tính từ ngày 01/03/2021. Tài liệu mượn có hạn trả rơi vào thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán không tính trễ hạn.

4. Bạn đọc có thể trả tài liệu tại thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán.

 

Trân trọng.

                                                                                    Cần Thơ, ngày 01 tháng 02 năm 2021

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Pin It