Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do Coronavirus gây ra, các nhà xuất bản trên thế giới đã triển khai truy cập miễn phí các nguồn tin khoa học về Coronavirus để phục vụ cộng đồng nghiên cứu toàn cầu.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc những nguồn tin khoa học này được cập nhật thường xuyên theo 2 địa chỉ truy cập dưới đây:

http://librarylearningspace.com/free-resources-2019-novel-coronavirus-2019-ncov/

https://www.stm-assoc.org/about-the-industry/coronavirus-2019-ncov/

Ngày 7 tháng 1 năm 2020, Ông Charles Ho – Giám đốc cấp cao về sản phẩm của nhà xuất bản Cengage giới thiệu về việc tiếp cận, khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin của nhà xuất bản Cengage tại Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ. 

Diễn giả đã giới thiệu về hoạt động của Nhà xuất bản Cengagecho giảng viên Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn, Khoa Nông Nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, cán bộ thư viện Trung tâm Học liệu và thư viện các khoatìm hiểu về các giải pháp số cho việc học tập, giảng dạy như: Mindtap, Owlv2, CengageNowv2, WebAssign,… trong đó, Mindtap với các thế mạnh nguồn tài liệu về kinh tế, quản trị kinh doanh; WebAssign chuyên về Vật Lý, Hóa Học, CengageNowv2 nổi bật về Kế Toán. Các nguồn tài liệu từ nhà xuất bản Cengage, cung cấp sẵn các bài giảng, bài tập, phần mềm hỗ trợ đánh giá kết quả học tập của người học.

Qua cuộc trao đổi của Ông Charles Ho đã giúp người tham dự hiểu được lợi ích của nguồn tài nguyên thông tin số của nhà xuất bản Cengage.

Một vài hình ảnh hoạt động