Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với tác phẩm kịch ""Trifles" của tác giả Susan Glaspell.

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh với Tiểu thuyết  The Awakening của tác giả Kate Chopin

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh với truyện ngắn The Gift of the Magi của tác giả O'Henry và truyện ngắn The necklace của tác giả Guy de maupassant

THÔNG BÁO

(V/v Phục vụ tăng cường tầng 3 vào buổi tối)

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong thời gian trước và trong kỳ thi học kỳ II, năm học 2019-2020.

Trung tâm Học liệu sẽ tăng cường phục vụ buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy tại tầng 3.

Thời gian bắt đầu từ ngày 12/5/2020 đến ngày 19/7/2020.