Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Học liệu đã tổ chức “Đọc và thảo luận sách” bằng ngôn ngữ tiếng anh. Diễn giả Thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyên Tuyết và hơn 40 sinh viên đã thảo luận tác phẩm “Desiree's Baby” của Kate Chopin - Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Hoa Kì

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với tiểu thuyết lịch sử “The Scarlet Letter” của tác giả Nathaniel Hawthorne

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ông Robert Greenan, Tân Phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu với gần 100 sinh viên trường Đại học Cần Thơ, tại “Điểm hẹn Hoa kì”, Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ. Sinh viên đã gửi đến ông nhiều câu hỏi thú vị về văn hóa, giáo dục Hoa Kì.


Bên cạnh đó, nhân dịp chào mừng Tuần lễ giáo dục Hoa Kỳ, Điều phối viên Trung tâm Hoa Kì giới thiệu đến sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông tin hữu ích du học Hoa Kì và chương trình STEM tại Hoa Kì.


Hình ảnh hoạt động tại “Điểm hẹn Hoa kì”, Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ.

 

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với hai tác phẩm "How to be happy at work" của tác giả Annie McKee; "Leadership presence: Emotional intelligence" của tác giả Amy Jen Su, et al. Đây là sách được tặng trong bộ sưu tập sách của Quỹ Châu Á