Translate to (by Google):

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ông Robert Greenan, Tân Phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu với gần 100 sinh viên trường Đại học Cần Thơ, tại “Điểm hẹn Hoa kì”, Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ. Sinh viên đã gửi đến ông nhiều câu hỏi thú vị về văn hóa, giáo dục Hoa Kì.


Bên cạnh đó, nhân dịp chào mừng Tuần lễ giáo dục Hoa Kỳ, Điều phối viên Trung tâm Hoa Kì giới thiệu đến sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông tin hữu ích du học Hoa Kì và chương trình STEM tại Hoa Kì.


Hình ảnh hoạt động tại “Điểm hẹn Hoa kì”, Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ.

 

Pin It
Go to Top