vien

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ Tết Dương lịch 2021)

 

Căn cứ vào thông báo số 3113/ĐHCT-KHTH ngày 24/12/2020 của trường ĐHCT, Trung tâm Học liệu thông báo thời gian nghỉ Tết như sau:


• Ngưng phục vụ: Thứ Sáu ngày 1 tháng 1 năm 2021
• Phục vụ trở lại: Thứ Bảy, ngày 2 tháng 1 năm 2021


Sách mượn có hạn trả vào thời gian nghỉ Tết không tính trễ hạn.
Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ Tết.


Mong quý bạn đọc thông cảm.

Trân trọng.

                                                                                    Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2020

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Pin It