vien

Thân mời các bạn sinh viên đến tham dự chương trình chiếu phim - học tiếng Anh miễn phí tại tầng 4, Trung tâm Học liệu lúc 7h30 ngày 29/11/2020 với diễn giả, người hướng dẫn: Ts. Châu Thiện Hiệp - Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ.

Bộ phim “Gandhi” “Nếu chúng ta đạt được tự do bằng bạo lực hay đổi máu. Tôi không muốn làm một phần trong đó.” - Gandhi (1982). Một trong những châm ngôn thể hiện cách sống của Mahatma Gandhi đến giờ vẫn còn chính xác. Bạo lực chưa bao giờ là con đường tốt nhất, chưa bao giờ là con đường ổn định nhất và cho dù có thể khiến người ta cúi đầu, nó chưa bao giờ có thể thu phục được lòng người, vốn là mục đích cao cả hơn.

Pin It