Have you ever visited or participated in programs at the American Hangout at LRC Can Tho? Share with us your experience or your expectations for the American Hangout with one of your photos there. Interested participants must submit a written review in English, 150 words maximum and one of photos at the American Hangout. Submission is from June 5, 2020 to June 20, 2020. Best sharers will receive amazing gifts!

Join us here: https://tinyurl.com/ybrmqtpk  

Bạn đã từng đến hoặc tham dự các chương trình tại Điểm Hẹn Hoa Kỳ tại Trung tâm Học Liệu trường Đại học Cần Thơ chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm hoặc mong muốn của các bạn về Điểm hẹn Hoa Kỳ nhé! Các bạn hãy gửi những chia sẻ của mình bằng Tiếng Anh, không quá 150 từ và kèm theo một bức ảnh bạn tại Điểm Hẹn Hoa Kỳ. Thời gian nộp từ ngày 5 đến 20 tháng 06 năm 2020. Những chia sẻ thú vị nhất sẽ nhận được những phần quà từ Lãnh sự Quán Hoa Kỳ. Hãy gửi bài dự thi của các bạn ở đây nhé:  https://tinyurl.com/ybrmqtpk

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với tác phẩm kịch ""Trifles" của tác giả Susan Glaspell.

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh với Tiểu thuyết  The Awakening của tác giả Kate Chopin

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh với truyện ngắn The Gift of the Magi của tác giả O'Henry và truyện ngắn The necklace của tác giả Guy de maupassant