THÔNG BÁO

(Về tạm ngưng phục vụ để phòng, chống dịch COVID-19)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do Coronavirus gây ra, các nhà xuất bản trên thế giới đã triển khai truy cập miễn phí các nguồn tin khoa học về Coronavirus để phục vụ cộng đồng nghiên cứu toàn cầu.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc những nguồn tin khoa học này được cập nhật thường xuyên theo 2 địa chỉ truy cập dưới đây:

http://librarylearningspace.com/free-resources-2019-novel-coronavirus-2019-ncov/

https://www.stm-assoc.org/about-the-industry/coronavirus-2019-ncov/