Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

Từ ngày 24/7/2019 đến 27/7/2019, viên chức Trung tâm Học liệu (TTHL) và viên chức các thư viện khoa, trường Đại học Cần Thơ tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại TTHL, Học viện Hải Quân Nha Trang, Thư viện Đại học Khánh Hòa và tham dự Hội thảo khoa học tối ưu hóa Quản trị tri thức số: chính phủ - doanh nghiệp – thư viện, Đại học Nha Trang.

Nhằm góp phần phục vụ Bạn đọc sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu, Trung tâm Học liệu đã nâng cấp và chính thức thay đổi giao diện website của TTHL. Để thuận tiện, Bạn đọc có thể sử dụng trang website cũ của TTHL tại http://www.lrc.ctu.edu.vn/old.

Mọi  ý kiến vui lòng đóng góp qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

TTHL hân hạnh phục vụ Bạn đọc!

Trung tâm Học liệu mua quyền truy cập sách điện tử của EBrary - Mỹ, CSDL này gồm khoảng 140.000 quyển (tiếng anh), đa ngành phù hợp với các ngành đào tạo của trường đại học Cần Thơ . Xin mời bạn đọc truy cập sử dụng.

Dự án ODA trường Đại học Cần Thơ mua quyền truy cập hơn 800 các nghiên cứu điển hình ở các thị trường đang nổi của nhà xuất bản EMERALD của Anh quốc; gồm các chủ đề kinh tế, quản trị... phù hợp với các ngành đào tạo của trường đại học Cần Thơ . Xin mời bạn đọc truy cập sử dụng.