vien

THÔNG BÁO

(V/v Phục vụ tăng cường tầng 3 vào buổi tối)

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong thời gian trước và trong kỳ thi học kỳ II, năm học 2019-2020.

Trung tâm Học liệu sẽ tăng cường phục vụ buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy tại tầng 3.

Thời gian bắt đầu từ ngày 12/5/2020 đến ngày 19/7/2020.


Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 12 tháng 5 năm 2020
GIÁM ĐỐC                  
( Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương   

Pin It