vien

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh với truyện ngắn The Gift of the Magi của tác giả O'Henry và truyện ngắn The necklace của tác giả Guy de maupassant

Pin It