vien

THÔNG BÁO

(Về thời gian Trung tâm Học liệu mở cửa trở lại phục vụ)

Căn cứ Thông báo số 764 của Trường Đại học Cần Thơ ngày 24 tháng 04 năm 2020 về Làm việc, dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch COVID-19

Trung tâm Học liệu sẽ phục vụ bình thường từ ngày 04 tháng 05 năm 2020
 
Tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, bạn đọc vui lòng:
Thực hiện các khuyến cáo của ngành Y tế
 - Đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay,
 - Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu
 
Trân trọng

 

 

Pin It