Translate to (by Google):

Trung tâm Học liệu trường đại học Cần Thơ (TTHL) là một trong những đơn vị ở Việt Nam được thụ hưởng sự tài trợ từ Quỹ Đại tây dương. Manh nha dự án từ năm 2003 đến ngày 25/04/2006 Trung tâm Học liệu được khánh thành đi vào sử dụng. Trung bình theo năm, mỗi ngày Trung tâm Học liệu phục vụ từ 1.100 đến 1.300 lượt sinh viên và giảng viên đến học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, dự án cũng góp phần phát triển nguồn nhân lực của TTHL phục vụ thư viện đổi mới. Chúng tôi gởi lời cám ơn chân thành đến vị tỉ phú Chuck Feeney với triết lý sống “cho đi khi còn sống”!

https://tuoitre.vn/vi-ti-phu-cho-di-khi-con-song-voi-381-6-trieu-usd-da-den-viet-nam-20200920220422.htm

Pin It
Go to Top