vien

Dịch vụ kiểm tra ngôn ngữ Enago hỗ trợ chỉnh sửa bản thảo về lỗi ngữ pháp, chính tả văn phong phù hợp với ngôn ngữ khoa học.

Sử dụng dịch vụ tại: https://www.enago.com/lrc/

Dịch vụ chỉnh sửa ngôn ngữ có sẵn từ Elsevier's Author Services

https://www.journals.elsevier.com/economic-analysis-and-policy/news/elsevier-author-services

Pin It