vien

Có nhiều công cụ hỗ trợ quản lý trích dẫn: Zotero, Mendeley, Endnote,…Sử dụng các phần mềm này, tác giả chỉ cần chọn kiểu trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo phù hợp với tiêu chuẩn của tạp chí, trích dẫn và thư mục sẽ được tự động định dạng theo phong cách của tạp chí.

Pin It