vien

- Rõ ràng

- Cấu trúc logich

- Cung cấp đầy đủ, chi tiết về lý lo nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu

- Trình bày và giải thích rõ ràng các phát hiện từ nghiên cứu

- Định dạng đúng, không có lỗi ngữ pháp và chính tả

Pin It