THÔNG BÁO

(V/v Hướng dẫn sinh viên khóa 47 sử dụng hệ thống thư viện trường và
cấp thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện)

 

Trung tâm Học liệu (TTHL) thông báo việc thực hiện hướng dẫn sinh viên khóa 47, sinh viên hệ liên thông sử dụng hệ thống thư viện trường và cấp thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện, an toàn trong thời gian phòng chống dịch COVID - 19 theo hình thức trực tuyến như sau:

TT

NGÀY

NỘI DUNG

Link truy cập

 

1

1/10 - 4/10/2021

 

Sinh viên nhận video hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện Trường

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/aboutus/lrc-guide

Sinh viên nhận video hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống đăng ký làm thẻ sinh viên trực tuyến qua thư điện tử

https://www.youtube.com/watch?v=YU-Y3SoxLrs

2

5/10 - 30/10/2021

Sinh viên tiến hành đăng nhập vào hệ thống làm thẻ sinh viên trực tuyến để nộp ảnh cấp thẻ.

https://storage.ctu.edu.vn/thesv2021/LDAP/ 

3

16/11- 30/11/2021

 

TTHL sẽ thông báo văn phòng Khoa/Viện đến nhận và phát thẻ cho sinh viên sau khi hoàn tất in thẻ

 

Sau ngày 30/11/2021

TTHL sẽ thông báo qua email cá nhân do trường cấp và trên website TTHL để sinh viên điều chỉnh trực tuyến các trường hợp sai sót (nếu có).

https://storage.ctu.edu.vn/thesv2021/LDAP/

 

Trân trọng.

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

THÔNG BÁO

 

Trung tâm Học liệu (TTHL) thông báo việc hướng dẫn cấp thẻ và sử dụng hệ thống thư viện trường dành cho Học viên Cao học khóa 28 đợt 2, năm 2021 trong thời gian phòng chống dịch COVID - 19 theo hình thức trực tuyến như sau:

NỘI DUNG

Link truy cập

Nộp ảnh cấp thẻ trực tuyến

https://storage.ctu.edu.vn/caohock28_dot2

Hướng dẫn tìm kiếm và mượn/trả tài liệu tại Trung tâm Học liệu

https://www.youtube.com/watch?v=4SyLxXOdvlY 

Hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng tài liệu số nội sinh

https://www.youtube.com/watch?v=sKK0nqwI4PI

Hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng CSDL trực tuyến được đăng kí quyền truy cập

https://www.youtube.com/watch?v=oYiCfdxZkGI

Hướng dẫn mượn/ trả sách từ xa

https://www.youtube.com/watch?v=S8N5WCt3xXE

Trân trọng. 

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

THÔNG BÁO

(V/v sách mượn trễ hạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19)

 

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Trung tâm Học liệu thông báo đến bạn đọc mượn tài liệu của Trung tâm Học liệu bị trễ hạn theo quy định trong thời gian dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội thì sẽ KHÔNG tính trễ hạn.

 Trân trọng.

 

 

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

 

THÔNG BÁO

(V/v ngưng phục vụ)

 

Trung tâm Học liệu (TTHL) thông báo ngưng phục vụ bạn đọc từ 13h00 - 17h00,  buổi chiều ngày 04/8/2021.

  • Lý do: tập thể viên chức TTHL đi tiêm ngừa Covid-19 theo tinh thần thông báo của Trường Đại học Cần Thơ.
  • Các hoạt động cho mượn trả sách, thanh toán ra trườngtừ xa TTHL sẽ thực hiện vào buổi làm việc tiếp theo.

 Rất mong Quý bạn đọc thông cảm.

 Trân trọng.

 

 

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh