vien

Mời các học viên Sau đại học vừa nhập học đợt 1 năm 2024 thực hiện nộp hình làm Thẻ học viên trường Đại học Cần Thơ (bằng hình thức trực tuyến) và tham gia lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện, thông tin cụ thể như sau:
Pin It