Translate to (by Google):
Thân mời các bạn sinh viên đến tham dự buổi nói chuyện của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến thăm và làm việc tại trường Đại học Cần Thơ vào chiều ngày 03/12/2019.
Chủ đề: Quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam. Ngoài ra, trong chương trình còn có buổi đố vui về "25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam"
Thời gian: 15h30 - 16h45, ngày 03/12/2019

Tại: Hội trường - Trung tâm Học liệu

Pin It
Go to Top