Translate to (by Google):

THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ hè toàn trường)

 

Trung tâm Học liệu thông báo thời gian ngưng phục vụ theo lịch nghỉ hè toàn trường:
Ngưng phục vụ: Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 27/7/2019.
Bắt đầu phục vụ học kỳ mới từ thứ hai, ngày 29/7/2019.

Sách mượn quá hạn được tính từ ngày Thứ hai, ngày 12/8/2019. Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ hè không tính trễ hạn.
Bạn đọc trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ hè, hoặc giữ sách để đọc, hoặc trả vào ngày 12/8/2019
Mong quý bạn đọc thông cảm.
Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2019
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

 

Pin It
Go to Top