vien

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ tết dương lịch 2022)

 

Thực hiện theo thông báo số 3532/TB-ĐHCT ngày 21/12/2021của Trường Đại học Cần Thơ về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Trung tâm Học liệu thông báo đến bạn đọc về thời gian nghỉ Tết Dương lịch.

Thời gian: Thứ hai, ngày 03/01/2022.

Trân trọng.

 

 

 

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

Pin It