vien

THÔNG BÁO

(V/v ngưng phục vụ)

 

Trung tâm Học liệu (TTHL) thông báo ngưng phục vụ bạn đọc từ 13h00 - 17h00,  buổi chiều ngày 04/8/2021.

  • Lý do: tập thể viên chức TTHL đi tiêm ngừa Covid-19 theo tinh thần thông báo của Trường Đại học Cần Thơ.
  • Các hoạt động cho mượn trả sách, thanh toán ra trườngtừ xa TTHL sẽ thực hiện vào buổi làm việc tiếp theo.

 Rất mong Quý bạn đọc thông cảm.

 Trân trọng.

 

 

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

Pin It