vien

THÔNG BÁO

(V/v sách mượn trễ hạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19)

 

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Trung tâm Học liệu thông báo đến bạn đọc mượn tài liệu của Trung tâm Học liệu bị trễ hạn theo quy định trong thời gian dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội thì sẽ KHÔNG tính trễ hạn.

 Trân trọng.

 

 

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

 

Pin It