vien

THÔNG BÁO

 

Trung tâm Học liệu (TTHL) thông báo việc hướng dẫn cấp thẻ và sử dụng hệ thống thư viện trường dành cho Học viên Cao học khóa 28 đợt 2, năm 2021 trong thời gian phòng chống dịch COVID - 19 theo hình thức trực tuyến như sau:

NỘI DUNG

Link truy cập

Nộp ảnh cấp thẻ trực tuyến

https://storage.ctu.edu.vn/caohock28_dot2

Hướng dẫn tìm kiếm và mượn/trả tài liệu tại Trung tâm Học liệu

https://www.youtube.com/watch?v=4SyLxXOdvlY 

Hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng tài liệu số nội sinh

https://www.youtube.com/watch?v=sKK0nqwI4PI

Hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng CSDL trực tuyến được đăng kí quyền truy cập

https://www.youtube.com/watch?v=oYiCfdxZkGI

Hướng dẫn mượn/ trả sách từ xa

https://www.youtube.com/watch?v=S8N5WCt3xXE

Trân trọng. 

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Pin It