vien

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022)

 

Thực hiện theo thông báo số 93/TB - ĐHCT ngày 14/01/2022 của Trường Đại học Cần Thơ về việc nghỉ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Trung tâm Học liệu thông báo đến bạn đọc về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

  1. Ngưng phục vụ từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022.
  2. Phục vụ trở lại ngày từ 07/02/2022.   
  3. Thời gian nghỉ Tết bạn đọc có thể trả sách tại thùng sách 24/24.
  4. Các trường hợp giữ sách trễ hạn sẽ được tính từ ngày 01/3/2022.

Trân trọng.

 

 

 

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

Pin It