Translate to (by Google):

THÔNG BÁO

(V/v ngưng phục vụ để hỗ trợ kiểm tra năng lực tiếng Anh của sinh viên khóa 46)

 

Trung tâm Học liệu thông báo thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

  • Ngưng phục vụ: từ 15:30 đến 21h, các ngày từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020
  • Ngưng phục vụ cả ngày Thứ bảy, 31/10/2020
  • Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian ngưng phục vụ

Mong quý bạn đọc thông cảm

Trân trọng.

                                                                                    Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2020

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Pin It
Go to Top