vien

Mời các em học sinh (khóa mới) Trường THPT Thực hành Sư Phạm, truy cập vào https://storage.ctu.edu.vn/thehs2021 để nộp ảnh làm thẻ học sinh.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 08/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021

Chú ý: ảnh chụp không quá 6 tháng

Pin It