vien

Mời các tân học viên sau đại học khóa 27 (2020) - Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (chụp không quá 6 tháng) làm thẻ học viên:

 https://storage.ctu.edu.vn/gdcard/  

Thời gian thực hiện:  Từ 06/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020.

Pin It