vien

Mời các bạn tân sinh viên khóa 46 liên thông - Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (chụp không quá 6 tháng) làm thẻ sinh viên:

 https://storage.ctu.edu.vn/tfcard/  

Thời gian thực hiện:  Từ 18/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020.

Pin It