vien

Mời các bạn tân sinh viên khóa học 46 - Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (chụp trong vòng 6 tháng trở lại) làm thẻ sinh viên:

 https://storage.ctu.edu.vn/stcard/

 

Thời gian thực hiện:
- Từ 12/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
- Sinh viên đang tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng tại khu Hòa An có thể tiếp tục đăng ký sau ngày 31/10/2020.

Pin It