Translate to (by Google):

THÔNG BÁO

(Về việc mở cửa tầng 3 buổi tối, phục vụ mùa thi)

 

Quý Bạn đọc thân mến,

Trung tâm Học liệu thông báo về việc tăng cường thời gian mở cửa phục vụ tầng 3 vào buổi tối, từ 17:00 đến 21:00

Thời gian bắt đầu từ thứ ba ngày 01/10/2019 đến thứ bảy, ngày 14/12/2019

Lý do: Đáp ứng nhu cầu học tập thi giữa học kì và cuối học kì

Trung tâm Học liệu rất mong chào đón, các bạn đến TTHL học tập để khai thác hiệu quả nhân lực phục vụ, cũng như cơ sở vật chất, chi phí điện, nước trong thời gian tăng cường phục vụ.

Trân trọng!

Cần Thơ, ngày 25 tháng 9 năm 2019
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

 

Pin It
Go to Top