Translate to (by Google):

Kính gởi Quý thầy/cô và các bạn sinh viên thân mến,

Cơ sở dữ liệu (CSDL) tạp chí khoa học của nhà xuất bản Taylor & Francis (Anh) là nguồn tài liệu học thuật uy tín trên thế giới. CSDL này chứa đựng nội dung nghiên cứu liên quan đến tất cả lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của trường Đại học Cần Thơ. Cụ thể như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học sự sống, khoa học môi trường-thủy sản-nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ,...

Trung tâm Học liệu đăng ký quyền truy cập sử dụng thử trong vòng một tháng để phục vụ quý thầy/cô và các bạn sinh viên.

Thời gian truy cập: từ 14 tháng 10 năm 2019 đến 13 tháng 11 năm 2019

Cách thức truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập là tài khoản đăng nhập Hệ thống Quản lý đào tạo / Đăng ký môn học.

Truy cập theo địa chỉ: https://ezproxy.ctu.edu.vn/login?url=https://www.tandfonline.com

Poster giới thiệu  

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kính mong quý thầy/cô và các bạn sinh viên dành thời gian khai thác nguồn tạp chí uy tín này!

Pin It
Go to Top