vien

Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

Từ ngày 24/7/2019 đến 27/7/2019, viên chức Trung tâm Học liệu (TTHL) và viên chức các thư viện khoa, trường Đại học Cần Thơ tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại TTHL, Học viện Hải Quân Nha Trang, Thư viện Đại học Khánh Hòa và tham dự Hội thảo khoa học tối ưu hóa Quản trị tri thức số: chính phủ - doanh nghiệp – thư viện, Đại học Nha Trang.

TTHL Học viện Hải Quân Nha Trang, Thư viện Đại học Khánh Hòa đã giới thiệu về kinh nghiệm quản lý, phát triển các nguồn tài nguyên thông tin in ấn, điện tử; đầu tư các trang thiết bị cộng nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, đổi mới nhiều hình thức và phương thức phục vụ bạn đọc trong khai thác, tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin thư viện. Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương, Giám đốc TTHL, trường Đại học Cần Thơ chia sẻ với các đơn vị bạn về những ứng dụng khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển nguồn tài nguyên thông tin của TTHL. TTHL Đại học Cần Thơ sẵn sàng liên kết và chia sẻ các nguồn tài liệu điện tử với các thư viện đại học trong và ngoài nước vì mục tiêu chung phục vụ bạn đọc một cách hiệu quả nhất. Trong nhiều năm qua, TTHL trường Đại học Cần Thơ đặc biệt chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và đặt mua các nguồn cơ sở dữ liệu tiếng anh để đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ bạn đọc trong xu thế công nghiệp 4.0

Một số hình ảnh của chuyến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm

Pin It