Translate to (by Google):

Trong chương trình trao đổi, hợp tác và chia sẻ nguồn tài liệu phục vụ bạn đọc giữa Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ và thư viện Đại học Nagasaki, Nhật Bản. Trung tâm Học liệu đã gửi tặng một số tài liệu đến thư viện Đại học Nagasaki. Những tài liệu tặng từ Trung tâm Học liệu đã được trưng bày và đưa vào phục vụ bạn đọc tại thư viện trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản.

Ms. Nishimura's article on Nagasaki University Library blog:

http://nulib.hatenablog.jp/entry/2019/10/21/101329 

Article on Office for Global Relations website:

http://global.nagasaki-u.ac.jp/20191029/ 

Pin It
Go to Top